KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ. PORADENSTVO. ŠKOLENIA. AUDITY.

Si vis pacem, para bellum.

Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Poradenstvo

Pomôžeme vám zorientovať sa v komplikovanej problematike kybernetickej bezpečnosti v súlade s príslušnou legislatívou a normami.

Školenia

Legislatíva pre oblasť kybernetickej bezpečnosti stanovuje povinnosť systematického vzdelávania pre všetkých používateľov informačných systémov a sietí.

Audity

Realizácia auditov v súlade s legislatívnymi požiadavkami a normou ISO27001. Číslo certifikátu 0055/20/21/AKB/153/O-012. Platnosť do 17.05.2024

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na audit kybernetickej bezpečnosti

Informatívny zoznam audítorov kybernetickej bezpečnosti na stránkach Národného bezpečnostného úradu.

Zoznam držiteľov certifikátov audítorov kybernetickej bezpečnosti TÜV SÜD Slovakia.

Bezpečnosť ako služba

Jazyk legislatívy znie často nezrozumiteľne a implementácia zákonných požiadaviek môže byť mimoriadne komplikovaná. My však tomuto jazyku rozumieme a zabepečíme vám plnenie požiadaviek zákona 69/2018 v rozsahu:

Organizácia informačnej bezpečnosti.

Riadenie aktív, hrozieb a rizík.

Poradenstvo pri realizácií personálnej bezpečnosti.

Poradenstvo pri riadení dodávateľských služieb, akvizícií, vývoji a údržbe informačných systémov.

Manažment technických zraniteľností systémov a zariadení.

Manažment bezpečnosti sietí a informačných systémov.

Detekcia kybernetických bezpečnostných incidentov využitím umelej inteligencie (AI).

Evidencia kybernetických bezpečnostných incidentov.

Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.

Monitorovanie a testovanie bezpečnosti.

Realizácia bezpečnostných auditov.

Testovanie fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia.

Kontinuálne vzdelávanie a testovanie užívateľov.

Kontakt

Sídlo

iseco s.r.o., Bodíky 705
930 31 Bodíky
WFC5+F7H Bodíky

Email

info (zavináč) iseco (bodka) sk

Registrácia

IČO: 45485615
DIČ: 2023030845
IČ DPH: SK2023030845

Banka

SK53 1111 0000 0010 9140 3001
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Konzorcium

Sme členom konzorcia expertov pre oblasť kybernetickej bezpečnosti ACADEX.