PORADENSTVO. ŠKOLENIA. RIEŠENIA.

Viac ako 10 rokov praxe v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Realizácia riešení v spolupráci s partnerom GAMO.

Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov

Poradenstvo

Pomôžeme vám zorientovať sa v komplikovanej problematike kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Školenia

Nová legislatíva definuje požiadavky na systematické vzdelávanie všetkých užívateľov. Pomôžeme vám ich naplniť.

Riešenia

Zrealizujeme celý životný cyklus implementácie legislatívnych požiadaviek. Od analýzy po funkčné riešenie.

Bezpečnosť ako služba

Jazyk legislatívy znie často nezrozumiteľne a implementácia zákonných požiadaviek môže byť mimoriadne komplikovaná. My však tomuto jazyku rozumieme a zabepečíme vám plnenie požiadaviek zákona 69/2018 v rozsahu:

Organizácia informačnej bezpečnosti.

Riadenie aktív, hrozieb a rizík.

Poradenstvo pri realizácií personálnej bezpečnosti.

Poradenstvo pri riadení dodávateľských služieb, akvizícií, vývoji a údržbe informačných systémov.

Manažment technických zraniteľností systémov a zariadení.

Manažment bezpečnosti sietí a informačných systémov.

Detekcia kybernetických bezpečnostných incidentov využitím umelej inteligencie (AI).

Evidencia kybernetických bezpečnostných incidentov.

Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.

Monitorovanie a testovanie bezpečnosti.

Realizácia bezpečnostných auditov.

Testovanie fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia.

Kontinuálne vzdelávanie a testovanie užívateľov.

Kontakt

Sídlo

iseco s.r.o., Bodíky 705
930 31 Bodíky

Email

info (zavináč) iseco (bodka) sk

Registrácia

IČO: 45485615
DIČ: 2023030845
IČ DPH: SK2023030845

Banka

SK53 1111 0000 0010 9140 3001
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.